Nghiên cứu về liệu pháp hỗ trợ ngăn ngừa, điều trị ung thư

Bệnh viện Ung thư Trung ương Hàn Quốc mới đây đã thực hiện một thí nghiệm trên 902 cặp đối tượng (nhóm bệnh, nhóm chứng) có chung các tính trạng: tuổi, giới tính; nghề nghiệp, học vấn, mức thu nhập; ngày nhập viện. Kết quả cho thấy: Khi sử dụng các sản phẩm từ sâm, có thể hạn chế ung thư với 75% nhóm người có sử dụng sản phẩm nguồn gốc từ sâm.